Over homeopathie

Inleiding

Homeopathie is een veilige en doeltreffende geneeskunst om je gezondheid,energie en welbevinden te bevorderen. In de homeopathie worden sterk verdunde middelen gebruikt om de eigen geneeskracht van het lichaam te prikkelen en te stimuleren. Het uitgangspunt daarbij is de gelijksoortigheid van de ziekte en het middel.

Met Klassieke Homeopathie bedoelt men de homeopathie zoals die ruim 200 jaar geleden is ontwikkeld door dr. Samuel Hahnemann.

In de homeopathie kan men een onderscheid maken tussen een acute behandeling, bijvoorbeeld bij een wespensteek of een griep, en een constitutiebehandeling bij chronische klachten zoals bijvoorbeeld menstruatieklachten of pijnlijke gewrichten.

Terug naar boven »

Wat is homeopathie?

Het begrip homeopathie vindt zijn oorsprong in het Grieks en betekent ”overeenkomstig lijden”. Het is een geneeswijze die gebaseerd is op het principe ( de natuurwet) dat een stof die bepaalde klachten veroorzaakt bij gezonde personen, het beste geneesmiddel is om soortgelijke klachten bij zieke personen te laten genezen. De basisregel voor de homeopathie is die van de overeenkomstigheid: het gelijkende wordt genezen door het gelijkende ( similia similibus curentur). Een homeopaat zal dus zoeken naar een middel waarvan het geneesmiddelenbeeld het meest lijkt op het ziektebeeld van de patiënt.

Een uitgangspunt van homeopathie is dat ieder individu een zelfregulerend en zelfgenezend vermogen heeft. In het geval van ziekte is deze vitale energie verstoord en zal het lichaam daarop reageren met het produceren van ziektesymptomen. Deze verstoring kan gebeuren door externe factoren ( een steek van een bij veroorzaakt een zwelling) maar ook erfelijke aanleg, stress of leefwijze kunnen oorzaken zijn van een verslechterde gezondheid.

Omdat de homeopathie uitgaat van het gelijkheidsprincipe, zal het juiste homeopathische middel datgene zijn, dat de zelfgenezende krachten in het lichaam stimuleert en dat soortgelijke symptomen veroorzaakt bij gezonde proefpersonen. Door het geven van een hele kleine hoeveelheid van die stof prikkelt men het lichaam om zichzelf te genezen.

Terug naar boven »

Homeopathische middelen

Homeopathische middelen worden gemaakt op basis van een oertinctuur. Ze kunnen van allerlei grondstoffen gemaakt worden. De meest gebruikte bronnen zijn afkomstig van bloemen, planten, wortels, bomen, maar er worden ook veel dierlijke grondstoffen, mineralen, metalen en zelfs ziekteverwekkende stoffen gebruikt.

Deze oertinctuur wordt in nauwkeurig vastgelegde stappen afwisselend verdund en geschud. Door dit proces van verdunnen en schudden ontstaan de verschillende potenties; uit ervaring en onderzoek is gebleken dat de genezende kracht van een bepaald geneesmiddel niet wordt verzwakt door het potentiëren, maar juist sterker wordt, terwijl negatieve effecten verminderen of verdwijnen. Zo werd het mogelijk om sterke gifstoffen voor genezing te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van digitalis (vingerhoedskruid) bij hartklachten, of arsenicum bij diarree en braakneigingen.

Het is niet alleen van belang om het juiste middel te vinden voor bepaalde klachten, maar ook de juiste potentie

Terug naar boven »

Geschiedenis van de homeopathie

Het principe van de homeopathie was al ver voor onze jaartelling bekend. De Griekse geneesheer Hippocrates(460-370 v. Chr.) ontdekte het ‘similia principe’, namelijk dat een (giftige) stof die bij een gezond persoon bepaalde ziekteverschijnselen oproept, diezelfde symptomen ook weer kan genezen bij een zieke met dezelfde klachten, als je een heel geringe dosis van datzelfde middel toedient.

De homeopathische geneeskunde werd tweehonderdvijftig jaar geleden door de Duitse arts en chemicus Samuel Hahnemann herontdekt en ontwikkeld en heeft zich daarna langzaam over de wereld verspreid. Hij bewees het gelijksoortigheidprincipe van de homeopathie door experimenten met kinine, een bekende remedie tegen malaria. Hij merkte dat hij symptomen van malaria ontwikkelde na het innemen van kinine (terwijl hij helemaal gezond was). Hij probeerde meer dan 100 andere stoffen op dezelfde manier uit, bij zichzelf, zijn gezin, vrienden en collega homeopaten. Dit proces staat bekend als ‘testen’. In 1811 heeft hij zijn bevindingen gepubliceerd en kwam hij tot de vaststelling van de volgende ‘regel’: "kies, om spoedig, aangenaam en grondig te genezen, dat middel, dat in zijn verschijnselen bij de gezonde mens voortgebracht zo na mogelijk gelijkt op de verschijnselen bij de zieke, die gij behandelen wilt".

Zijn werk is sindsdien door veel bekende homeopaten voortgezet en verder onderzocht, en er zijn inmiddels duizenden middelen uitgetest op gezonde mensen.

Terug naar boven »

Natrum muriaticum wordt bereid uit natriumchloride( keukenzout) ,het kan o.a. goed helpen bij hoofdpijn, migraine, neusverkoudheid en huidaandoeningen


Sepia wordt bereid uit de inkt van de zeekat (gewone inktvis) en wordt veel gebruikt bij menstruatie- en overgangsklachten