Chronische klachten: de constitutiebehandeling

Inleiding

Als u met minder acute of chronische klachten bij een klassiek homeopaat komt, ligt een constitutionele behandeling meer voor de hand. Dit laatste wil zeggen dat de klassiek homeopaat een middel probeert te zoeken dat uw gehele constitutie, uw algehele toestand verbetert en uw weerstand doet toenemen. Tijdens de behandeling zult u merken dat de klacht waarmee u komt (bijvoorbeeld migraine) steeds minder vaak voorkomt, maar ook dat u meer energie heeft, beter slaapt, meer eetlust heeft en dat andere klachten, bijvoorbeeld huiduitslag, ook verdwijnen.

Terug naar boven »

Achtergrondinformatie

De constitutie is het geheel van psychische en lichamelijke, aangeboren of verworven eigenschappen van een mens. Onder je constitutie valt de hele persoonlijkheid, dus hoe je eruit ziet, hoe je karakter is, hoe je lichamelijk reageert op (bijvoorbeeld) weersomstandigheden of bepaalde soorten voedsel, hoe je patroon is van uitscheidingen en transpiratie, of je erfelijke aanleg hebt voor sommige ziektes, maar ook of je snel in paniek raakt, of je je goed kunt uiten, of je ergens een vreselijke hekel aan hebt, of je traumatische ervaringen hebt en nog veel meer.

Al deze gegevens vormen je constitutie, die in grote mate overeen kan stemmen met bepaalde geneesmiddelenbeelden. Men spreekt bijvoorbeeld over een Phosphor-type als iemands constitutie overeenkomt met het geneesmiddelenbeeld van Phosphorus, en dat zal dan in dit geval het passende geneesmiddel zijn.

De homeopaat behandelt hier niet de ziekte, maar de zieke mens, alle aanwezige symptomen worden betrokken bij de behandeling.

Terug naar boven »

De behandeling

Een consult zal vanwege de vele gegevens die je constitutie vormen veel meer tijd in beslag nemen, meestal 60 ŕ 90 minuten. Deze tijd is nodig om een inventarisatie te maken van uw gezondheidstoestand. Na het consult wordt het passende middel gezocht en dit wordt u, samen met richtlijnen voor de inname, per post toegestuurd.

Doel van de behandeling is niet de ziekte te onderdrukken of de symptomen te verbergen, maar de energie, vitaliteit, stemming en de weerstand te verhogen, en zo het zelfherstellend vermogen van het lichaam te prikkelen en te bevorderen.

Meestal wordt na 4 tot 6 weken een vervolgafspraak gepland, om de werkzaamheid van het gegeven middel te beoordelen. Dit consult neemt ongeveer 30 ŕ 45 minuten in beslag.

Voor de duur van de behandeling zijn geen vaste richtlijnen te geven, die is namelijk van veel factoren afhankelijk. Bij acute klachten kan de genezing binnen enkele uren plaatsvinden, en is een vervolgafspraak niet nodig. Als u daarentegen al jaren aan een chronische ziekte lijdt, dan heeft uw organisme meestal toch wel een paar maanden en soms zelfs jaren nodig om geheel te herstellen. U moet dan rekenen op meerdere (eventueel telefonische) consulten per jaar.

Terug naar boven »

Inspiring-homeopathy

Inspiring Homeopathy is een nieuwe manier van behandelen gebaseerd op de klassieke homeopathie, maar met een geheel nieuwe, meer fundamentele en spirituele kijk op ziekte en gezondheid en het genezingsproces. De therapie werd ontwikkeld door Tinus Smits, homeopathisch arts te Eindhoven. Het kan een antwoord bieden als bij een klassiek homeopathische behandeling het genezingsproces lijkt te stagneren.

Nieuwe geneesmiddelen
Door zorgvuldige waarneming in de praktijk ontdekte hij dat er naast het persoonlijke en de daarbij passende homeopathische middelen (klassieke homeopathie), ook nog universele lagen bestaan, die bij eenieder aanwezig zijn. Hij ontwikkelde daarvoor de bijpassende geneesmiddelen.

Deze nieuwe manier van behandelen noemde hij Inspiring Homeopathy (IH), omdat het de mens in een spiraalbeweging naar zijn kern, naar zijn essentie brengt en daarbij fundamentele blokkades op die weg opruimt. Opvallend is dat IH niet alleen genezend werkt op de klachten, maar ook tot spontane inzichten leidt in eigen functioneren en tot structurele veranderingen in het levensproces. Het kan mensen die vastgelopen zijn in hun leven weer vlot trekken. De behandeling met IH wordt zo een katalysator voor persoonlijke groei en ontwikkeling en is vaak een antwoord op vastgelopen genezingsprocessen. Dit leidde onder andere ook tot een geheel nieuwe behandeling voor ADHD-kinderen, autisme en andere gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, maar ook voor mensen met ernstige psychische trauma’s.

Universele lagen
Er worden zeven lagen onderscheiden en elke universele laag heeft zijn eigen thema. Het geeft aan waar mensen voornamelijk mee bezig zijn, in welk proces ze op dat moment zitten. De volgorde van deze lagen kan bij iedereen verschillend zijn.

De eerste laag heeft als thema onvoldoende zelfvertrouwen, waardoor je kwaliteiten onderontwikkeld blijven. Faalangst speelt hier een centrale rol.

De tweede laag heeft als thema gebrekkige eigenliefde, waardoor je allerlei compensatie-mechanismen in het leven roept en steeds een gevoel van een tekort hebt. Deze laag wordt gekenmerkt door verlatingsangst, eenzaamheid, overdreven behoefte aan liefde en aandacht of juist een afwijzen daarvan.

De derde laag heeft als thema onvoldoende incarnatie, niet echt hier op aarde zijn, niet in je lichaam zijn, onvoldoende binding met de materie, waardoor je er niet echt voor gaat, dingen uitstelt, zweeft en weinig levensvreugde kent.

De vierde laag heeft als thema onvoldoende afscherming. Alles komt te sterk binnen, er is een overgevoeligheid voor de buitenwereld, er komt teveel op je af. Je loopt met de ellende van anderen rond. Je energie is vervuild. Er is verlies van eigen identiteit. Je hoofd is vol.

De vijfde laag heeft als thema onverwerkte traumatische ervaringen, zowel recentelijk als uit een ver verleden. Het geeft een slachtoffergevoel, een gevoel van beschadigd zijn, van het komt nooit meer goed, van achterdocht en onveiligheid. Het is een laag met veel onderdrukte boosheid en soms ook haat.

De zesde laag heeft als thema het conflict tussen goed en kwaad en ons worstelen met de dualiteit van ons bestaan. De genezing van deze laag kan je bevrijden van allerlei soms onverklaarbare schuldgevoelens en enorme boosheid.

De zevende laag is de kroon op je werk in het proces van persoonlijke groei en geestelijke ontwikkeling. Hierdoor wordt je weer verbonden met je kern, je essentie, je ziel, de kosmos. Het brengt je terug bij wie je eigenlijk bent.

Proces
In de Inspiring Homeopathy wordt genezing gezien als een proces dat tot een steeds grotere mate van evenwicht en harmonie leidt op alle niveaus: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Ook de IH zelf is in proces en in ontwikkeling. Voor meer informatie zie: www.tinussmits.nl

De behandeling
Deze behandeling kan een vervolg zijn op of in de plaats komen van een constitutionele behandeling. Een middel uit de Inspiring Homeopathy moet gedurende meerdere maanden ingenomen worden, en dan vaak in oplopende potenties om de betreffende laag goed te doorlopen. Het is dus meestal een langdurige behandeling.

Terug naar boven »

CEASE therapie

Informatie over CEASE therapie vindt u onder autisme/adhd

Terug naar boven »

Nascholing

Ik heb op dit gebied de volgende nascholingen gevolgd:

2007-2009: nascholingsgroep Erik van Woensel 30 ochtenden, Eindhoven
2008-2009: Inspiring Homeopathy, meerdere scholingsdagen, Tinus Smits, Amersfoort
2010-2011: cursus ziekteclassificatie en chronische ziekten, Ewald Stöteler, Almelo
2012 : ziekteclassificatie in de praktijk, 2 dagen, Els Baars, Almelo

Terug naar boven »

calcarea carbonica: is bereid van het calciumcarbonaat in oesterschelpen,breed toepasbaar bij kinderen en bij bot- en gewrichtsklachten. Is ook een patent middel bij oorontsteking

Vingerhoedskruid (digitalis; hartstoornissen)

Cuprum, koper, verlicht krampen en spasmes en helpt bij diverse geestelijke en lichamelijke problemen