Autisme, AD(H)D, CEASE therapie

Inleiding

Een aantal jaren geleden heeft Dr. Tinus Smits een zeer effectieve methode ontwikkeld om deze ontwikkelingsstoornissen te behandelen: de CEASE therapie. De behandeling van autistische kinderen en zelfs van volwassenen heeft zich de laatste vier jaar uitgekristalliseerd in de CEASE-therapie. Deze therapie maakt behalve van de klassieke homeopathie ook gebruik van isotherapie en Inspiring homeopathy

Terug naar boven ╗

Achtergrondinformatie

Autisme, AD(H)D
Autisme en AD(H)D zijn ontwikkelingsstoornissen die het leven van kinderen/volwassenen met deze aandoening aanzienlijk nadelig kunnen be´nvloeden. Het kan de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in de maatschappij onmogelijk maken of beperken.

Beide zijn ontwikkelingsstoornissen die in de huidige maatschappij steeds vaker voorkomen, en al is het onderzoek naar de oorzaak ervan in volle gang, toch blijft de pathogenese ervan nog steeds onbekend: zeer waarschijnlijk is er sprake van een erfelijke factor, de stoornissen hebben te maken met anders functionerende hersenen, en ook de omgeving kan hierbij een rol spelen. Er bestaat geen diagnostische laboratoriumtest voor het aantonen ervan. De diagnose berust dus op een nauwkeurige gedragsanalyse en een anamnese in de vorm van gestandaardiseerde vragenlijsten. De medische wetenschap heeft weliswaar middelen om de gevolgen van de stoornis voor de patiŰnt en/of zijn omgeving te beperken, maar heeft nog geen remedie in handen om dergelijke aandoeningen te genezen.

In de praktijk blijkt dat stemmingsstoornissen, agressiviteit, rusteloosheid, concentratiestoornissen, ADHD en ook autisme mogelijk een relatie hebben met de vele en vroege inentingen bij kinderen.

Cease therapie
Volgens dr. Tinus Smits, die de CEASE therapie ( Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression) ontwikkelde, zijn autisme en AD(H)D geen aangeboren, genetisch bepaalde afwijking, maar een verstoring (dus geen beschadiging) van het energetische lichaam van degene die aan de betreffende stoornis lijdt. Oorzaak ervan is een stapeling van verschillende factoren, zoals bijv. medicijnen gebruikt tijdens de zwangerschap, vaccinaties, het gebruik van aspartaam in bijv. light- producten, neussprays, straling en nog vele andere schadelijke stoffen en ziektes, die er mede verantwoordelijk voor kunnen zijn dat het organisme en de hersenen overbelast zijn geraakt. Het uitgangspunt is dat het kind gezond geboren is en dat de oorzaak van de verstoring opgezocht en verholpen moet worden.

Terug naar boven ╗

De behandeling

Na een uitgebreide anamnese worden stap voor stap alle mogelijke oorzakelijke factoren opgespoord en ontstoord met de homeopathisch verdunde en gepotentieerde stoffen die de aandoening (mede) veroorzaakt kunnen hebben. Meestal worden hier vier verschillende potenties voor gebruikt, de 30K, 200K, MK en XMK in vier achtereenvolgende weken om het lichaam te ontdoen van de invloed/afdrukken van de toxische substanties of ziektes. Dit ontstoren heet isotherapie.

Het ontstorings/genezingsproces wordt ondersteund met middelen uit de orthomoleculaire geneeskunst. Met name vitamine C, magnesium, zink en omega 3 vetzuren zijn hierbij van belang.

De behandeling wordt meestal nog aangevuld met een zorgvuldig gekozen middel van de Klassieke of de Inspiring Homeopathie, waarbij een geneesmiddel gekozen wordt dat grotendeels op het gedrag van het kind gebaseerd is.

Met saccharum officinale kan het contact met de buitenwereld en het gevoel weer hersteld worden en ook de darmfunctie verbeterd, met cuprum metallicum kan de rigiditeit en de obsessiviteit, die zo kenmerkend zijn voor autisme, opgelost worden.

Voor meer informatie over CEASE-therapie en Inspiring Homeopathy: zie: www.tinussmits.nl of nl.cease-autism.com

Terug naar boven ╗

Nascholing

CEASE-therapeuten hebben in 2009 een vijfdaagse opleiding gevolgd bij dr. Tinus Smits om de kwaliteit van de behandeling en de juiste toepassing ervan te garanderen. Ik heb deze cursus met goed gevolg gedaan, u zult mijn naam dus terug kunnen vinden bij de gecertificeerde CEASE- behandelaars op de site van dr. Smits

Terug naar boven ╗

Met saccharum officinale kan het contact met de buitenwereld en het gevoel weer hersteld worden.